کد خبر: ۱۶۳
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۴ - ۰۶:۴۱
آخرت، وطن مسافر دنیاست
علامه حسن زاده آملی: «در شگفتم از کسی که در غربت یاد وطن اورا شکفته می کند ولی یاد آخرت در دنیا او را محزون»
تفاوت یاد وطن و یاد آخرت
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه