کد خبر: ۱۸۱
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۶


حجاب مانند خاکریز اول است.
دشمن تا خاکریز اول را فتح نکند نمی تواند خانواده را ویران کند
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه