کد خبر: ۱۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹
خاطره ای از شهید چمران
سال دوم یک استاد داشتیم که گیر داده بود باید همه کروات بزنند...
عکس نوشته / همه باید کروات بزنند!سر امتحان چمران کروات نزد

استاد دو نمره ازش کم کرد...

شد هجده!

بالاترین نمره...
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه