کد خبر: ۱۹۷
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۰
معذرت خواهی برادرت رو بپذیر
حدیثی درباره ی آشتی کردن با دوست
تصویرنوشته / ملعون است
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه