کد خبر: ۲۱۸
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
فریبکاری و حقه دشمن در توجیه جنگ و خونریزی
روش 3 مرحله ای تخریب کشورهای اسلامی 1 -تولید ، آموزش و صدور ترویست ها به کشورهایی که قصد تخریبشان داری 2 - حمله به آن کشورها به بهانه از بین بردن ترویست 3- برگردندان تروریست برای احیاء این چرخه از شماره 1
روش 3 مرحله ای آمریکا برای ویران کردن کشورهای اسلامی

1 -تولید ، آموزش و  صدور ترویست ها به کشورهای اسلامی که قصد تخریبشان را دارند

3 - حمله به آن کشورها به بهانه از بین بردن ترویست

3 - برگردندان تروریست به منظور احیاء آنها و شروع این چرخه از شماره 1

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه