کد خبر: ۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶
یکی از مبانی اقتصاد اسلامی
جمهوری اسلامی تشکیل شد. اما برای اینکه کشور ما کاملا براساس مبانی اسلام در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه شناسی، شکل بگیرد تلاش زیادی نیاز هست. در حوزه اقتصاد یکی از مبانی حرام بودن رباست. و ربا جنگ با خداست. جدیدا جنبش ممانعت از جنگ با خدا راه اندازی شده است . و به یکی از تفاوت های اساسی اقتصاد اسلامی واقعی با اقتصاد لیبرالیسم اشاره می کند که آن رباست. فیلم ذیل اشاراتی به همین موضوع دارد.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه