کد خبر: ۲۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۹
با بعضی افراد نباید هم نشین شد
از امیرمومنان پرسیدند : بهترین همنشین کیست؟ فرمود: آنکه معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه