کد خبر: ۲۲۵
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۹
اگر می خواهی با دوستت قطع رابطه کنی
امیرالمومنین می گوید اگر خواستی با برادرت قطع رابطه کنی یه بخش از دوستی تان را بگذار پابرجا باشد تا...
قطع رابطه ی دوستی   خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه