کد خبر: ۲۴۰
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۷
آدم های عاقل همیشه شک دارند!
تمام مشکل دنیا این است که احمق های متعصب از حرفشان مطمئن هستند ، اما آدم های عاقل همیشه شک دارند. (برتراند راسل)
عکس نوشته / آدم های عاقل شکاک
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه