کد خبر: ۲۴۸
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۱
و شاید چیزی را خوش نداشته باشید
و شاید چیزی را خوش نداشته باشی، در خالیکه آن به سود شماست. البقره_216
عکس نوشته / سود تلخ
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه