کد خبر: ۲۵۲
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۱
آیه ای از قرآن:
آیا آفریدن شما (پس از مرگ) دشوارتر است یا آسمانی که او بنا کرد؟ {نازعات 27}
عکس نوشته / کدام دشوارتر است؟
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه