کد خبر: ۲۹۶
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۷
مراقب نمکدان های زندگی تان باشید
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...
روزگار غریبی است

روزگار غریبی است ...
نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ...
اما زعفران راکه میسابی به دانه دانه اش توجه میکنی..!!
حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست...
ولی بدون زعفران ماهها و سالهامیتوان آشپزی کرد و غذا خورد ...
مراقب نمکهای زندگیتان باشید ...
ساده و بی ریا و همیشه دم دست  ...
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی !!روزگار غریبی استخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه