کد خبر: ۳۰۴
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
وقتی نفس انسان را فریب می دهد:
دروغ را خالی بندی می گوییم.کبر را اعتماد به نفس می نامیم. بغض و کینه را جراتمندی می گوییم.....


دروغ را خالی بندی می گوییم.
مکر و فریب را زرنگی نام می گذاریم
حرص و بخل را حسابگری نام می گذاریم.
کبر را اعتماد به نفس می نامیم.
بغض و کینه را جراتمندی می گوییم.
خواهی که شود دلت چو آیینه 
          ده چیز برون کن از میان سینه
                   حرص و طمع و بخل و حرام و غیبت
                                  بغض و حسد و کبر و ریا و کینه
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه