کد خبر: ۳۰۷
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۹
غنی کردن ارتباطات انسانی و مهارتهای ارتباطی در اسلام با
هرکه برای دیدن برادر مومن خود به خانه او رود نه به قصد نیازی که به او دارد بلکه برای خدا ،از زائران خدا محسوب می شود....

اسلام به هیچ وجه زحمت و رنجش مهمان را نمی پذیرد

چون هر مهمانی دیدار را در بردارد, برکات دیدار را همراه دارد.
هرکه برای دیدن برادر مومن خود به خانه او رود نه به قصد نیازی که به او دارد بلکه برای خدا ،از زائران خدا محسوب می شود.

فواید مهمانی برای میزبان

بخشش گناهان
استحقاق نعمت های بهشتی
پاداش ثواب بسیار اطعام میهمان
سوق یافتن به سوی بهشت
درخشش چهره در قیامت۰
نزول خیر وبرکات
نجات از جهنم
در امان شدن از بخل و تنگ چشمی
ابزار سروری
تقویت روح

فواید جانبی


*آشتی دادن دونفر ورفع کدورت ها و اختلافات
پیامبراکرم (ص):
اصلاح میان دونفر ازیکسال روزه و نماز برتر است..

* امر به معروف ونهی منکر

*اراءه منفعت به مهمان یا دفع خطر از او
*اراءه یک الگو ی صحیح مهمانداری


فواید مهمانی برای میزبان
فواید میهمانی برای مهمان

مژده بهشت
ثواب و پاداش والا
آبادانی دل
استجابت دعا

فواید ضمنی

آشتی با میزبان و زودودن کدورت ها
صله رحم
تسلی دادن مصیبت دیده
رساندن منفعت به میزبان یا دفع خطری از او
دادن هدیه یا رساندن کمکی مالی به میزبان

فواید عمومی
ظهور محبت ها
احیای مذهب
استجابت دعا در مهمانی
نزول برکات
باروری خرد

فواید ضمنی :ادخال سرور در قلب مومن.ترویج مهمانی و مهمانداری.گسترش و تقویت روابط اجتماعی افراد جامعه

هرکه برای خدا نه غیر او وبرای دستیابی به وعده او و دریافت آنچه نزد خداست به دیدار برادر خود رود ،خداوند هفتادهزارفرشته براو می گمارد که آواز دهند:هان!رستگارشدی،بهشت گوارایت باد

هرکه به خاطر خدا به دیدار برادرش رود ،خداوند در برابر هرگامی که بر می دارد درجه ای اورا بالا می برد و حسنه ای برای او ثبت می کند و گناهی از او محو می کند و به فرشتگان رخصت می دهد اورا مشایعت کنند و اهل آسمان از عمل او در شگفت می شوند ودر رضوان الهی خواهد بود تابازگردد.

دیدارمومن درراه خدا برتر از آزاد کردن ده بنده مومن است وهر که مومنی را آزاد کندهر عضو از او عضوی از فردآزاد کننده را از آتش نگه می دارد

یکی از زمان هایی که استجابت دعا است موقعی که مهمانی عازم دیدار برادر دینی اش است
تاکید بر آداب میهمانی و آداب میزبانی

آداب مهمانی


اخلاص در دیدار
پذیرفتن دعوت تا حداکثر امکان
امام صا دق (ع) :
پذیرفتن دعوت از حقوق مسلمانان بر یکدیگر است

دعوت شدن به مهمانی بیانگر محبت و ارادت میزبان به فرد است پس این ابراز لطف باید به شکلی نیکو پاسخ داده شود

پیامبر خدا(ص):
سه چیز از انسانیت و مروت به دور است
اول اینکه کسی با دیگری همنشین شود و اسم و کنیه اش را نپرسد
دوم اینکه شخص به ضیافتی دعوت شود ولی نپذیرد یا بپذیردو غذا نخورد
سوم مواقعه بدون مقدمات


بحارالانوار علامه مجلسی ج۷۲ص۴۴۷

امام صادق(ع):


افطار کردن روزه مستحبی و واجب زمان دار به خاطر برادر ت و مسرور کردن اواز ثواب روزه ات بالاتر است.

.

اجابت دعوت کسی که زودتر دعوت کرده


گاه ممکن است دونفر برای زمان واحدی کسی را دعوت کند باید دعوت اولی را پذیرفت

رد دعوت مشرک و منافق و فاسق

دوری راه موجب نمی شود تا دعوتی را رد کند

هرکه برای رضای خدا به دیدار برادر دینی اش در نقطه ای دور دست برود ،میهمان خداست بر خداوند است که مهمانشرا تکرین کند.

به همراه نبردن کسی که دعوت نیست

هرگاه کسی به طعامی دعوت شد هرگز فرزند خود را با خود نبرد چرا که دراین صورت فرزندش حرام خورده و غاصب است

اعتدال در دفعات مهمانی

رسول خدا(ص):

دیدار زیاد ملال آور است
چند مدت یکبار دیدن کن تا محبوب تر شوی

پرهیز از حضور زودتر از موعد

تبعیت از میزبان در امور مهمانی
امام باقر علیه السلام
هرگاه یکی از شما وارد خانه ای شد جایی بنشیند که صاحب خانه می گوید

رعایت آداب دورهم نشینی:

*ساده گیری در مکان نشستن
*حفظ اسرار صاحب خانه
*پرهیز از مجالس معصیت
*پرهیز از ناچیز شمردن پذیرایی
رسول خدا(ص)

هر که خجالت کشد آنچه نزدش موجود است را پیش برادرش گذارد آن روز و شب را پیوسته در غضب الهی خواهد بود

*نیک خوردن غذای صاحبخونه
*کم کردن زحمت میزبان
*پرهیز از درنگ بیش از اندازه
برمهمان شایسته نیست وقتی بر جماعتی وارد شود آنان را خسته کند

*نگه داشتن اندازه میهمانی
پیامبرخدا(ص)
مهمانی یک یا دو یا سه روز است و بعد از این مهمانی صدقه ای است که به مهمان دا ده می شود۰

*پرهیز از روزه مستحبی بدون اجازه میزبان

*دعا برای صاحبخانه و تشکر از وی

برای تشکر بگو جزاک الله خیرا
خدابه تو پاداش خیر دهددراین صورت نیکی اوجبران می گردد.


تاکید بر آداب میهمانی و آداب میزبانی


آداب میزبان

*برپا کردن ضیافت هنگام گشایش مالی

*آماده داشتن ابزار مهمانی

*پرهیز از تعارف تصنعی
محترمانه به او بگو اگر فلان مسیله نبود حتما اورادعوت می کردید

اگر به شما گفته شد برگردید ،برگردید این برای شما سزاوار تر استو خدابه آنچه انجام می دهید داناست

*استقبال ازمهمان و خوش آمد گویی

هرکه به برادرش خوش آمد گوید خدا تا روز قیامت به او خوش آمد گوید

*گشاده رویی در برخوردبا مهمان

*کمک نکردن مهمان برای رفتن
هنگآم رفتن مهمان حمل بار و بنه او را نکنید شاید فکر کند از رفتنش خوشحال است

*گشاده دستی در پذیرایی از مهمان
اگر فردی برای غذایی هزار درهم صرف کند و مومنی از آن بخورد اسراف کار تلقی نمی شود

*آماده کردن غذای مورد علاقه مهمان

*تسریع در تهیه غذا

*عرضه غذا بر مهمان

*تعارف کردن به مهمان

*زدودن شرم مهمان

*خدمت شخصی:با وجود فرزند خود متکفل شودتاالگویی برای تواضع باشند

از ۳چیز نباید خجالت کشید خدمت به مهمان ،به پا خاستن به احترام پدر و معلم و طلب حق هرچند اندک باشد

*پرهیز از دریغ کردن آنچه در خانه است

*غذا خوردن همراه با مهمان
پرهیز از ستم به اهل خانه به سبب میهمان بودن

*اجتناب از تکلیف
هیچ کس نباید بیش از توانش خود دا برای مهمان به زحمت بیندازد

*تکریم مهمان

*اجتناب از به کار گرفتن مهمان

*پرهیز از روزه مستحبی

*دادن توشه راه به مهمان

*بدرقه مهمان

*انتظار تشکر نداشتن از مهمان
ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمخواهیم

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه