کد خبر: ۳۱
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۴
گناه پیوسته بدون پشیمونی وبازگشت مانند پیوسته آلودگی بدون حمام می باشد

برچسب ها: مجتهدی
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه