کد خبر: ۳۱۹
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
تنها راهزن اندیشه های منفی خود است
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد اندیشه های منفی خود اوست.
قصار / راهزن


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه