کد خبر: ۳۳۰
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۴
چگونه با احترام به بزرگترها بگویم دخالت نکنند ؟
احترام بزرگترها واجب,ولی ما ازدواج کرده ایم ,مستقل شده ایم و حالا نمی خواهیم کسی در زندگی ما دخالت کند .چه کار باید بکنیم ؟

ورود ممنوع 

ورود ممنوع

احترام بزرگترها واجب,ولی ما ازدواج کرده ایم ,مستقل شده ایم و حالا نمی خواهیم کسی در زندگی ما دخالت کند .چه کار باید بکنیم ؟

*پیش آنها درد و دل نکنید .

*تعداد ,مدت و چگونگی رفت و آمدهایتان را تنظیم کنید .

*اسرار همدیگررا به بیرون خانه درزندهید .

*احترام همدیگر را پیش آنها کاملا نگه دارید.

*پشت سرهمسرتان مدافع اوباشید .

*با این حال از احترام به بزرگ ترهایتان ذره ای  کوتاهی نکنید.

*ازمشورت های سازنده آنها بهره ببرید , البته محترمانه و مودبانه به گونه ای بفهمانید که مشورت می گیرید نه دستورالعمل .

*با کسانی که اهل دخالت نیستند بیشتر رفت و آمد کنید تا دیگران متوجه اشتباهشان بشوند .

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه