کد خبر: ۳۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۴
از عوامل فروپاشی خانواده
خ مثل خشم , خ مثل خون , خون جلوی چشم هایم را می گیرد آن وقت است که ....؛آخرش هم پشیمانی , خجالت , افسوس ... چه کنم ؟


خ مثل خشم

خ مثل خشم , خ مثل خون , خون جلوی چشم هایم را می گیرد آن وقت است که ....؛آخرش هم پشیمانی , خجالت , افسوس ... چه کنم ؟

" خشم ,واکنشی طبیعی به ناکامی هاست ؛ خودرا به خاطر احساس آن , تحقیر یا سرزنش نکنید ؛مدیریتش کنید .

"شما مسئول عواقب خشمتان هستید , بنابراین پرخاشگری و صدمه زدن ممنوع !

"مکانتان را ترک کنید .

"تا ده بشمارید ؛مهارت «خودآرام سازی »یادتان نرود .

"تخلیه هیجانی درست , یادتان نرود ؛مانند قدم زدن , دویدن ,مکالمه با شخص سوم , انجام سرگرمی مورد علاقه و...

"قبول کنید که «قرار نیست همیشه دنیا و رفتارهای دیگران بر طبق میل شما باشد »

"مهارت «مساله گشایی »را بیاموزید .

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه