کد خبر: ۳۳۳
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۰
انتقاد سازنده
اگر انتقاد با روش درست انجام نشود , سوزنده رابطه شما با دیگری می شود نه سازنده؛بنابراین فراموش نکنید که :


ایستگاه انتقاد

اگر انتقاد با روش درست  انجام نشود , سوزنده رابطه شما با دیگری می شود نه سازنده؛بنابراین فراموش نکنید که :

" انتقاد ,زمان و مکان مناسب می خواهد.

"اول تمجید یا تحسین نقاط مثبت ؛بعد نقد .

"هربار فقط یک نکته ؛رگبار انتقادات خاموش .

"«عمل اشتباه »نقد شود , نه خود شخص.

"انتقاد , کوتاه و گویا باشد .

"تا می شود در قالب پیشنهاد و یا سوال نقد کنید .

"یادتان نرود «گوشه و کنایه زدن ممنوع!».

"کلی گویی نکنید ؛«تو همیشه ...», «توهیچ و قت ...»و...

"به دلایل و درددل فرد نقد شونده ,گوش دهید .

"لجبازی , پیامد تکرار بی جای انتقاداست .

"درضمن از نقد خودتان هم غافل نباشید .

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه