کد خبر: ۳۴۵
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۴
مجموعه احادیث موضوعی
توبه چیست و اثراتش چه می باشد؟ آیا می دانید خدا از توبه بنده اش چقدر خرسند می شود؟...
برای مشاهده تصاویر با کیفیت بهتر روی آنها کلیک کنید***


قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم
قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم
خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود
خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود
با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند
با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند
گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است
گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه