کد خبر: ۳۶۲
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۰
تصویرنوشته روانشناسی
بسیاری از دردهایی که با آنها دست به گریبان هستیم
تصویر نوشته / دردما افکار ماست

بسیاری از دردهایی که با آنها دست به گریبان هستیم
در حقیقت افکار ما هستند!

ذهنت را پاک کن..


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه