کد خبر: ۳۶۴
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۱
سوالی دعایی
خدایا! کیست که شیرینی محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگری کند؟
تصویرنوشته / محبتت را نشانم بده
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه