کد خبر: ۳۶۸
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۷
آنها نزدیکمان هستند
فقیری به ثروتمندی گفت: کجاتشریف می‌برى؟ ثروتمند گفت:....
قدم
فقیری به ثروتمندی گفت:
کجاتشریف می‌برى؟

ثروتمند گفت:
فقیری به ثروتمندی گفت:
کجاتشریف می‌برى؟

ثروتمند گفت:
قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم تو کجا میروی؟

فقیر گفت: من اشتها دارم
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه