کد خبر: ۳۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵
نتایج یک نظر سنجنی
در حالی که افراد می توانند با لمس صفحه کلید یا صفحه نمایش با ابزارها، افراد دیگر و اطلاعات در هر کجای دنیا ارتباط بر قرار کنند، آیا به راستی در معرض خطر قطع ارتباط با اجتماع و جامعه خود قرار دارند؟ در حالی که تمام دنیا در چند اینچ در بین دستان ما خلاصه شده است، آیا به راستی در حال از دست دادن مناظر و دیدنی های بیرون از پنجره اتاق خود هستیم؟
وقتی از نزدیکان خود غافلیماثرات تکنولوژی بر جوامع مدرن
اما در دوردست ها با کسی که نمی بینیم و نمی شناسیم و حتی جنسیت او برای ما قطعی نیست.شروع به گپ می کنیم.
کم کم ارتباطات سطحی و مجازی شکل می گیرد.
اما ارتباطات قوی و واقعی نزدیکمان گسسته می شود.
تکنولوژی ما را در خود بلعیده است
و فرصت دیدن بچه امان، همسرمان ، والدینمان و اقواممان را از ما گرفته است.
ما با همه این شبکه های مجازی که هزار هزار نفرات را اد می کنیم. تنها تر از گذشته شده ایم!! باید تجدید نظر کنیم!!!


اثرات تکنولوژی بر جوامع مدرن
منبع: تابناک
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه