کد خبر: ۳۸۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۱
سه حالت وقتی دعا می کنیم
خدا به سه طریق بندگانش را اجابت می کند...
تصویر نوشته / سه طریق جواب
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه