کد خبر: ۳۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
نکته ای برای موفقیت
لازم نیست بهترین باشید تا سروع کنید بلکه باید شروع کنید تا بهترین باشید.
قصار / لازم نیست بهترین باشید
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه