کد خبر: ۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱
به راستی جایگاه زن چیست؟
برخی زنان برای رسیدن به آزادی، تلاش کردند جای مردان را در کارهای اجتماعی بگیرند؛ بدون توجه به اینکه ، مردان نمی توانند جای خالی آن ها را در خانه پر کنند...
عکس / زن اجتماعی
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه