کد خبر: ۴۰۹
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

خدا را بخوانید و
به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و
 بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

کنزالاعمال ج2 ص72خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه