کد خبر: ۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۱
کاریکاتور درباره فضای مجازی
امروز میزان هرچیزی لایکشه. به زودی روی قبرها هم سیستم لایک نصب می شود تا به جای فاتحه لایک بزنیم!
کاریکاتور / مرده های لایک خور
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه