کد خبر: ۴۱۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵
عکس نوشته درباره حجاب
بهترین زنان شما کسانی هستند که...
تصویر نوشته / بهترین زن
بهترین زنان شما کسانی هستند که

با حجاب و
                پوشیده باشند؛

برای شوهران خودشان، خود را آرایش و زینت دهند

در میان نامحرمان و در جامعه

                                       عفیف باشند.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه