کد خبر: ۴۱۷
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴
همیشه پیروزی شرط نیست
انسان های ناپخته همیشه می خواهند که در مشاجرات پیروز شوند...
انسانهای ناپخته
همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت
از دست دادن رابطه باشد..!اما انسانهای عاقل
درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که
برایشان با ارزش تر است
پیروز شوند...!
.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه