کد خبر: ۴۱۹
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵
حدیث درباره سخن خوب
هر روزی که بر انسان می گذرد، آن روز این سخن را با انسان دارد:...هر روزی که بر انسان می گذرد،

آن روز این سخن را با انسان دارد:

ای انسان! من روز تازه ای هستم
و
بر اعمالت شاهد و ناظر ،

بنابراین

در ظرف من سخنان خوب بگو
و
اعمال خیر به جا آور، تا در روز قیامت

بر خیرات تو شهادت دهم،

امروز که گذشت مرا هرگز نخواهی دید!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه