کد خبر: ۴۲۰
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳
فرصت ها را ساده از دست ندهیم
فرصت هایت را به خاطر یک راحتی موقت نسوزان.
تصویرنوشته / نردبانت را نسوزان

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه