کد خبر: ۴۲۳
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۷
چرا همیشه می خواهیم کودکمان باهوش باشد؟
چندیست که خانواده ها در این تب و تاب افتاده اند که کودکمان را فلان کلاس و بهمان موسسه ثبت نام کنیم تا نابغه شود ، و بعد از کلی رفت و امد نتیجه ای جز خشم و اضطراب و افسردگی برای کودکشان ندارد...
به جای نابغه، خوشبخت تربیت کنید

چندی ست که خانواده ها در این تب و تاب افتاده اند که کودکمان را فلان کلاس و بهمان موسسه ثبت نام کنیم تا نابغه شود ، و بعد از کلی رفت و امد نتیجه ای جز خشم و اضطراب و افسردگی برای کودکشان ندارد.
گیریم که کودک شما بتواند یک عدد 8 رقمی را در یک عدد 5 رقمی ضرب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه بگوید ، یا بتواند در 15 سالگی لیسانس بگیرد ، یا حافظ کل دیوان حافظ و سعدی و مولانا شود....
خیلی کلاس دارد ... نه؟!

آن وقت می تواند درست زندگی کند؟
از زندگی لذت ببرد؟
 علاقه هایش را دنبال کند؟
 درست تصمیم بگیرد؟
 دوست پیدا کند؟
فردا میتواند با همسرش به تفاهم مشترک برسد ؟

کودکان ما نیازی به نابغه شدن ندارند،
 اما نیاز دارند که بدانند چگونه زندگی کنند.
نیاز دارند که توانایی هایشان را بشناسند و بتوانند آنها را بکار گیرند.
حقشان نیست بار آرزوهای از دست رفته ما را به دوش بکشند و کودکی شان فدای خواسته های ما شود.
حقشان این است که به جای ساعتها تنها ماندن با وسایل دیجیتال ، لذت داشتن خواهر یا برادر را تجربه کند و تربیتی صحیح از والدینش دریافت کند .

#متنک

 

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه