کد خبر: ۴۲۵
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶
گر خواهی نشوی رسوا...
هرگز به خاطر مردم "تغيیر" نكن اين جماعت هر روز تو را "جور دیگری" می خواهند...
متنک / هم رنگ جماعت نشو


هرگز به خاطر مردم "تغيیر" نكن
اين جماعت هر روز تو را "جور دیگری" می خواهند...

شهری كه همه در آن "می لنگند"
به كسي كه "راست" راه می رود می خندند...

 پس آنی باش که باید باشی
آنی که خدایت می پسندد.

#متنک
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه