کد خبر: ۴۲۸
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۹
تصویرنوشته ای درباره فکر کردن
ذهن آدمی مثل یک چتر نجات است اگر باز نشود کاری نخواهد کرد
عکس نوشته / چتر نجات


تا دیر نشده چتر نجات را باز کنیمعکس نوشته / چتر نجات


وقتی که ذهنت باز شد

یک شبه ره صد ساله رو میری!
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه