کد خبر: ۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵
مقایسه ی قابل توجه معاهداتی که ایران در طول تاریخ به خود دیده
تصویر نوشته ای که نشان می دهد معاهدات مختلف حساب نشده در ادوار مختلف تاریخی چه بر سر ایران آوردند


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه