کد خبر: ۴۶۴
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۴
مجموعه تصویر نوشته درباره شهادت امیرالمومنین
مجموعه تصویرنوشته راجع به شهادت حضرت علی علیه السلام
مجموعه عکس نوشته درباره شهادت امیرالمومنین


مجموعه تصویر نوشته شهادت امیرالمومنین 1


در غیب و شهود یا علی می گوییم

دائم به سجود یا علی می گوییم

زهرا چو برد به سوی جنت ما را

هنگام ورود یا علی می گوییم
مجموعه عکس نوشته درباره شهادت امیرالمومنین

مجموعه عکس نوشته شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام 2

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است

کهکشان ها نخی از خن نعلین علی است


روز و شب از تو قضا از تو قدر می گوید

ها علی بشر کیف بشر می گوید
مجموعه عکس نوشته درباره شهادت امیرالمومنین


مجموعه تصویر نوشته شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام 3

امیرالمومنین یک الگوی کامل برای همه است.
جوانی پرشور و پرحماسه او الگوی جوانان است.
زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او الگوی همه مومنان است.
آزادگی او الگوی همه آزادگان جهان است.
سخنان حکمت آمیز و درس های ماندگار او الگوی عالمان و دانشمندان و روشن فکران است.

رهبر معظم انقلاب اسلامیمجموعه عکس نوشته درباره شهادت امیرالمومنین

مجموعه تصویرنوشته شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام 4

فزت و رب الکعبه

به خدای کعبه رستگار شدممجموعه عکس نوشته درباره شهادت امیرالمومنین

مجموعه عکس نوشته شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام 6

امام علی علیه السلام:

نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه