کد خبر: ۴۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
تصویر نوشته ای درباره غرور
در این عکس نوشته ی جالب قصاری درباره ی ریشه ی نپذیرفتن پند و نصیحت پرداخته شده یعنی: غرور.


عکس نوشته غرور

میان انسان و پندپذیری پرده ای از غرور وجود دارد.

there is a curtain of pride

between human and

accepting adviseخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه