کد خبر: ۴۷۰
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴
تصویر نوشته ای درباره بی بصیرتی
عکس نوشته ای درباره بی طرف بودن در جریان های سیاسی در دنیا

اگر در بی عدالتی ها بی طرف هستید

بدانید که طرف ستمگر را گرفته اید


همان طور که در زمان اباعبدالله بسیاری خود را بی طرف می دانستند

و همین ها فرزند رسول خدا را تنها گذاشتند


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه