کد خبر: ۴۷۲
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۴
تصویر نوشته ای درباره کنترل عصبانیت
عکس نوشته : همین که کسی بتواند شما را خشمگین کند، بر شما چیره شده است.عکس نوشته : همین که کسی بتواند

شما را خشمگین کند،

بر شما چیره شده است.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه