کد خبر: ۴۷۳
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۶
تصویر نوشته ای درباره کینه
در این تصویرنوشته عامل آرامش دور کردن کینه از دل و قلب بیان شده است.
عکس نوشته / کینه

everyone remove hatred

from his heart and mind

will become well

هر کس کینه را از خود دور کند،

قلب و عقلش آسوده گردند.خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه