کد خبر: ۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۶
تصویر نوشته ای درباره بهشت


عکس نوشته / گنج های بهشتسه چیز از گنج های بهشت اند:

پنهانی دادن صدقه،

پنهان داشتن مصیبت

و

پنهان داشتن بیماری.

الارشادج1 ص303خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه