کد خبر: ۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶
مجموعه ی تصویرنوشته و عکس نوشته انگیزشی
هشدار: جای خالی امید احساس می شود!!!

مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 1
شکی نیست که شما گذشته تان نیستید...

مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 2

در درون هر فردی نیرویی است که می تواند واقعا
همه چیز را دگرگون کند
و تغییرات بزرگی را
به انجام برساند.
مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 3
هرگز تسلیم نشوید، امروز سخت است و فردا سخت تر،
اما پس فردا روز روشنی برایتان خواهد بود.مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 4
نگران فردایت نباش
خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست
ما اولین بار است که بندگی می کنیم
ولی او بی زمانی است که خدایی می کند
اعتماد کن به خدایی اش...مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 5
مکث کن، نفس بکش،
اگر باید گریه کنی این کار رو بکن،
ولی هیچ وقت ناامید نشو
و
به راهت ادامه بده...مجموعه ی تصویر نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 6
بزرگ ترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است؛
همیشه مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش دوباره خواهد بود.

ادیسون
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه