کد خبر: ۵۰۹
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تصویر نوشته روز مرد
پدر همیشه راضی بود...
تصویرنوشته / خشنودی پدرپیامبر رحمت صلی الله علیه و آله:

خشنودی خدا در خشنودی پدر

و ناخشنودی خدا در ناخشنودی پدر است.

رضا الله فی رضا الوالد و سخط الله فی سخط الوالد

میزان الحکمه جلد13 صفحه490
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه