کد خبر: ۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
چطور نمی توان به علم رسید!
عکس نوشته / تنبلی کجا و علم کجا

عکس نوشته تنبلی به زبان انگلیسی

Amir al-mu'minin PBUH:

acquiring knwoledge is not
possible by laziness.

Ghurar al-hikam P348


عکس نوشته / تنبلی کجا و علم کجا

عکس نوشته تنبلی به زبان فارسی

امیرالمومنین علیه السلام:

دانش، با تنبلی به دست نمی آید.

غررالحکم صفحه 348
عکس نوشته / تنبلی کجا و علم کجا

عکس نوشته تنبلی به زبان عربی

امیرالمومنین علیه السلام:

لا یدرک العلم براحة الجسم

غررالحکم صفحه 348
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه