کد خبر: ۵۳
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۵
اگر می خواهید فرزندان با تربیت شما آسیب نبینند :
عدم رعایت اعتدال در حمایت از فرزندان باعث ضربه خوردن به آنها در جامعه می شود .

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه