کد خبر: ۵۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۹
عکس نوشته ای درباره خدا
فرو افتادن در مقابل خدا تنها راه برخاستن است
تصویرنوشته / تنها راه برخاستن

فرو افتادن در مقابل خدا تنها راه برخاستن استخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه