کد خبر: ۵۸۷
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳
عکس نوشته هایی درباره ماه رمضان
ماه رمضان ماه تغییر عادات غذایی نیست بلکه ماه تغییر عادات رفتاری است.
عکس نوشته / Ramadan Tips

Ramadan Tips
نکاتی درباره ماه رمضان


عکس نوشته / Ramadan Tips

Forgive each other
همدیگر را ببخشیم


عکس نوشته / Ramadan Tips

Read Quran
قرآن بخوانیم


عکس نوشته / Ramadan Tips

Be more kind especially to our parents
با همه به خصوص پدر و مادرمان مهربان تر باشیم


عکس نوشته / Ramadan Tips

Give Iftar (Breakfast) to our friends and family
به دوستان و فامیل افطاری دهیم


عکس نوشته / Ramadan Tips

Say Hi and smile
سلام کنیم و لبخند بزنیمخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه