کد خبر: ۵۹۰
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۲
عکس نوشته ی موفقیت
هر روزی که از خواب بیدار می شویم دو راه داریم: 1- دوباره بخوابیم و رویای موفقیت را ببینیم 2-بیدار شویم و دنبال تحقق بخشیدن به رویاهایمان برویم.
تصویر نوشته / باز هم خواب؟
عکس نوشته موفقیت به زبان انگلیسی

هر روزی که از خواب بیدار می شویم دو راه داریم:

1- دوباره بخوابیم و رویای موفقیت را ببینیم

  2-بیدار شویم و دنبال تحقق بخشیدن به رویاهایمان برویم.خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه